WhatsApp icon +38 (050) 261-97-97
Viber Icon +38 (098) 032-97-97
ico_email_ch info@mdkexpress.com

Час - справжня валюта XXI століття

Корисна інформація

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОСИЛОК МДК ЕКСПРЕС («Правила»)

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ
Оформлюючи послуги МДК ЕКСПРЕС, Ви як «Відправник», від свого імені та імені одержувача («Одержувач») Посилки погоджуєтеся з Правилами перевезення посилок, які перелічені нижче.
«Посилка» - документа чи визначене місце, що відправляється за накладною, будь-яким зручним транспортом. «Накладна» є документом з унікальним номером Посилки, в якій вказуються усі дані відносно даного відправлення: відправник, одержувач, маса, кількість місць, вміст, оціночна вартість, штрих-код. Перевезення відбувається за принципом обмеженої відповідальності. Якщо Відправник вимагає більш серйозні гарантії, він може самостійно застрахувати свою Посилку.

1. Митні процедури

МДК ЕКСПРЕС від імені Відправника або Одержувача виконує наступні види робіт:
1) оформлює необхідний пакет документів на відправку, змінює кодування товарів, узгоджує з компетентними службами суму податків або штрафів, якщо такі застосовуються за місцевим законодавством,
2) від імені Відправника та/або Одержувача виступає представником в аеропорту вильоту і прильоту,
3) пересилає Посилку агенту або партнеру Одержувача, якщо така особа (організація) має повноваження розпоряджатися Посилкою.

2. Заборонені до перевезення предмети і товари

Відправник погоджується з тим, що Посилка не приймається до перевезення, якщо:
- вона містить незадекларовані предмети, тварин, дорогоцінне каміння і метали, гроші, зброю, наркотики;

- вона містить небезпечні речовини, перевезення яких заборонене в консолідованих відправленнях («Небезпечні вантажі»);
- відсутні контактні дані Одержувача (адреса, телефон, e-mail), пакування не забезпечує схоронність та цілісність вмісту при нормальних умовах транспортування або пошкоджена;
- вона містить інші вкладення, перевезення яких є незаконним.

3. Доставка

Посилка доставляється на найближче поштове відділення Одержувача або на адресу, вказану в заяві Відправником. Відправник погоджується, що доставка може бути здійснена наступного дня від запланованої дати, без отримання підпису або отримання у певному пункті.
Фактичні строки доставки можуть бути збільшені у зв’язку з особливостями митного регулювання конкретної країни.
У випадку відмови від перевезення Посилки, неможливості ідентифікації Одержувача, відмови від доставки або оплати митних зборів, МДК ЕКСПРЕС вживає заходів щодо її повернення Відправнику. Якщо Відправник відмовляється оплатити витрати по поверненню Посилки, вона може бути реалізована (знищена) без компенсації Відправнику.

4. Контроль вмісту

МДК ЕКСПРЕС має право відкривати Посилки, перевіряти їх вміст для забезпечення авіаційної безпеки перевезення та правильного декларування.

5. Розрахунок вартості послуг

МДК ЕКСПРЕС розраховує вартість міжнародної експрес-доставки Посилок, застосовуючи більше зі значень фактичної або об’ємної ваги. При цьому для коректного розрахунку вартості кожне місце повторно вимірюється і зважується нашими співробітниками на центральній сортувальній станції.
При наданні послуг міжнародної доставки МДК ЕКСПРЕС діє від імені Відправника або Одержувача, оплачуючи усі необхідні збори і платежі (у тому числі митні збори, платежі за проведення додаткових видів контролю). При цьому сума витрат, понесених МДК ЕКСПРЕС, може бути розрахована і оплачена Відправником або Одержувачем до моменту здійснення доставки.

6. Відповідальність

6.1. При перевезенні повітряним транспортом МДК ЕКСПРЕС несе відповідальність згідно Монреальської або Варшавської конвенції. У випадках незастосування положень зазначених конвенцій відповідальність МДК ЕКСПРЕС знаходиться в межах меншої величини: ринкова або заявлена вартість (на момент оформлення накладної) або спеціальних прав запозичень за кілограм (близько 26,00 USD/kg). Розмір відповідальності в кожному конкретному випадку обмежений фактичним збитком, нанесеним Посилці внаслідок її пошкодження або втрати, і не може перевищувати вищевказане значення в розрахунку на кілограм маси Посилки.
6.2. Якщо Відправник вважає, що межі відповідальності МДК ЕКСПРЕС не відповідають цінності Посилки, він може самостійно застрахувати Посилку.
6.3. МДК ЕКСПРЕС не відшкодовує інші види шкоди (зокрема упущену вигоду).
6.4. МДК ЕКСПРЕС докладає усіх зусиль для своєчасної доставки Посилок у відповідності до розробленого графіку доставки. При цьому графік міжнародної доставки може змінюватися в залежності від об’єктивних обставин і не є частиною даних Правил.

7. Пред'явлення претензій

Оформлені претензії направляються МДК ЕКСПРЕС поштою або e-mail протягом 30 (тридцяти) днів з моменту передачі Посилки для відправки. Якщо претензії не були направлені в указані строки, МДК ЕКСПРЕС вправі відхилити претензію без її розгляду. Рішення по претензії приймається як врегулювання заяви про компенсацію збитків за даною Посилкою.

8. Страхування

МДК ЕКСПРЕС страхує Посилки в межах заявленої суми на випадок можливої втрати або пошкодження. Затримка в доставці не є страховим випадком і збитки, пов’язані з нею, до розгляду не приймаються.

9. Незалежні обставини

МДК ЕКСПРЕС не несе відповідальність за шкоду і збитки, які виникли незалежно від МДК ЕКСПРЕС. Такі обставини включають: вплив магнітних полів на будь-які носії інформації, стирання даних, псування, пов’язане з характером вмісту Посилки, дії або бездіяльність осіб, що не є працівниками чи партнерами МДК ЕКСПРЕС, зокрема Відправника , Одержувача, а також будь-яких державних органів. Форс-мажор – стихійні лиха (включаючи повені, пожежі, епідемії, зараження радіацією, землетрус), воєнні дії, масові заворушення, страйки.

10. Відповідальність Відправника та відшковування шкоди

Відправник несе відповідальність та зобов’язаний відшкодувати збитки, що стали результатом недотримання Відправником вказаних правил:
- усі надані дані є повними та правильними;
- Посилка належним чином підготовлена до відправлення з урахуванням вимог пункту 2 даних Правил;
- Посилка надійно упакована, що обмежує несанкціонований доступ до вмісту під час її зберігання та пересилки. Упаковка гарантує цілісність вмісту при випадкових впливах на Посилку під час транспортування;
- Відправник ознайомлений з нормами діючого законодавства відносно порядку переміщення (ввозу та/або вивозу) товарів через кордон України та країни прибуття (відправлення).

Відправник надав МДК ЕКСПРЕС згоду на обробку персональних даних його та Одержувача, а також інших даних, необхідних для проведення митного оформлення Посилки.

11. Маршрут перевезення

Відправник погоджується з маршрутом, який обирає для перевезення МДК ЕКСПРЕС, включаючи можливі трансферні пункти.

12. Законодавство, що застосовується

Сторони зацікавлені у вирішенні можливих спорів шляхом переговорів. Якщо в результаті переговорів не буде досягнуто згоди Сторін, розгляд спорів буде здійснюватися у відповідних судах країни Відправника та регулюватися законодавством цієї країни.